Diensten

(Corporate) Recruitment 

 • Opstellen van een functieprofiel voor een specifieke vacature
 • Selecteren van de meest effectieve recruitmentkanalen
 • Verzamelen, screenen en beoordelen van binnenkomende sollicitaties
 • Zoeken naar geschikte kandidaten via diverse kanalen
 • Selecteren en actief benaderen van interessante kandidaten die passen in het geschetste functieprofiel
 • Beantwoorden van ontvangen sollicitaties
 • Administreren van alle contactmomenten, vacatures, cv’s, klanten, etc.
 • Voeren van telefonische gesprekken (en/of conversaties via Skype) met kandidaten
 • Voeren van oriënterende gesprekken en/of sollicitatiegesprekken met kandidaten
 • Verrichten van administratieve werkzaamheden omtrent het wervingsproces, waaronder het vastleggen van contactmomenten met zowel kandidaten als bedrijven
 • Coachen van kandidaten gedurende de sollicitatieprocedure
 • Screenen van kandidaten (bijv. contact opnemen met referenties of controleren van diploma’s)
 • Voeren van onderhandelingen over de primaire (salaris) en secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. pensioen, toeslagen, reiskosten, etc.) met kandidaten
 • Eventueel oplossen van immigratieproblemen en van nieuw personeel uit het buitenland
 • Onderhouden van contact met kandidaten
 • Crewing ( Offshore)

 • Werven, selecteren en inplannen van offshore personeel
 • Up-to-date houden personeelsbestand
 • Controle houden op certificering, diploma’s en keuringsbewijzen.
 • Extern schakelen maar ook met interne afdelingen zoals Operations en de afdeling QHSE
 • Human Resource assistentie

 • Registreren en administreren ten behoeve van de  salarisadministratie; input van timesheets, verlofuren.
 • Registreren en administreren van ARBO verzuim,  contactpersoon tussen medewerker en Arbodiensten
 • Het maken van Plannen van Aanpak, Eerste-en tweedejaarsevaluatie, aanvragen verkorte WIA
 • Bijhouden van algemene documenten voor HR processen; appraisals, salarisverhogingen en dergelijke.
 •  Mede verantwoordelijk voor processen rondom alle contractveranderingen, ontslag- en aanname van medewerkers
 • Het maken van checklists aangaande alle HR processen zodat een duidelijke administratie toepasbaar is
 • Introductie trainingen organiseren
 • Beheer wagenpark betreffende leaseauto’s ( bestellen, administratie, contactpersoon tussen medewerker en leasemaatschappij)
 • Afspraken maken tbv  reguliere trainingen, medische keuringen en dergelijke
 • Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers
 • Data invoer

 • Invoeren, verwerken en controleren van gegevens
 • Verwerken en documenteren van mutaties
 • Verzorgen van de communicatie tussen klanten, leveranciers, logistieke centra etc. (bijvoorbeeld omtrent de levering van producten)
 • Zorgdragen voor een correcte en tijdige afhandeling van (klant)verzoeken
 • Receptiewerkzaamheden

 • Klantenontvangst en agendabeheer
 • Correspondentie
 • Inboeken facturen
 • Ondersteuning bieden aan operationele afdelingen enz
 • Afhandelen van binnenkomend telefoon- en e-mailverkeer
 • Signaleren, verhelpen en/of rapporteren van (administratieve) knelpunten

 

 • Hospitality

 • Het ontvangen / informeren van gasten
 • Standbemanning bij beurzen/exposities
 • Het uitvoeren van werkzaamheden bij de receptie